Contacte

FORMA PART DE L'ASSOCIACIÓ

envian's un correu a acagirona@gmail.com 

Formulari 

Protecció de Dades de Caràcter Personal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'Assciació de caçadors arquers de Girona  (ACAG) amb CIF G-55291124 i domicili social situat a Pere Gerones 13, 17860 Santa Cristina d'Aro, amb la finalitat relacionada amb l'activitat de tir en arc.

En compliment amb la normativa vigent, l'ACAG informa que les dades seran conservades durant el període legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

El fet de no facilitar les dades esmentades anteriorment implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.

ACAG informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ACAG es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de els mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic acagirona@gmail.com.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Igualment i d'acord amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol·licitem el seu consentiment exprés per tractar les seves dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l'ACAG amb la finalitat relacionada amb la gestió de la seva llicència , de la participació de qualsevol activitat o competició organitzada o gestionada per la FCTA, ACTLL, IFAA o permis de caça aquesta podrà gestionar la informació procedent de la mateixa, així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat, elaborar perfils de participants amb la finalitat de personalitzar i millorar la organització.

AUTORITZO el tractament de les meves dades de caràcter personal per l'Assciació de caçadors arquers de Girona.

AUTORITZO el tractament de les imatges.

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li informació, publicitat o promoció relacionada amb les activitats de l'ACAG.

HE LLEGIT I ACCEPTO rebre comunicacions electròniques de l'Assciació de caçadors arquers de Girona.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: acagirona@gmail.com

En darrer lloc, l'Assciació de caçadors arquers de Girona informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.